Zobacz jak wygląda nowoczesny Oddział Kardiologii w Miedziowym Centrum Zdrowia!

Powróć do listy artykułów

Regionalny Ośrodek Kardiologiczny "MCZ" S.A.

Oddział Kardiologiczny powołany do życia w 1985 r. od początku istnienia zapewnia wysokospecjalistyczną i wieloprofilową opiekę kardiologiczną mieszkańcom naszego regionu, obejmując swoim zasięgiem ponad 500.000 mieszkańców Zagłębia Miedziowego i dawnego województwa legnickiego.

Pierwszą przełomową datą był rok 2000, w którym to rozszerzyliśmy naszą działalność otwierając Pracownię Hemodynamiczną oraz nowoczesny Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, z wdrożeniem pionierskich na tym terenie metod inwazyjnego leczenia choroby niedokrwiennej w postaci koronarografii i angioplastyki wieńcowej, a już 2 lata później – roku 2002 – jako pierwsi na Dolnym Śląsku zainaugurowaliśmy pełnienie 24-godzinnego dyżuru hemodynamicznego- zawałowego.

W kolejnych latach (już jako Ośrodek Kardiologiczny "MCZ" S.A.) rozszerzyliśmy istotnie zakres procedur kardiologicznych o wszczepianie układów stymulujących: początkowo sztucznych rozruszników serca, a w kolejnych latach kardiowerterów-defibrylatorów, z funkcjami

CRT-D. Od kilku lat wykonujemy również badania elektrofizjologiczne i zabiegi ablacji mięśnia przedsionków, w terapii zaburzeń rytmu serca.

Regionalny Ośrodek Kardiologiczny "MCZ" S.A. w ramach którego działa:
- Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
- Oddział Kardiologiczny
- Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
- Zakład Radiologii Zabiegowej dzieli się na:

  • Pracownię Elektrofizjologii i Hemodynamiki
  • Pracownię Implantacji Układów Stymulacji Serca
  • Pracownię Angiografii i Hemodynamiki - Koordynator pracowni dr hab. n. med. Adrian Włodarczak