Profilaktyka

Władze holdingu KGHM Polska Miedź S.A. oraz Miedziowego Centrum Zdrowia przykładają wielką wagę do rozpowszechniania i popularyzowania postaw prozdrowotnych i szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu.

Zdrowie mieszkańców w centrum naszej uwagi

Polkowice. Wypoczynek dla dzieci

Polkowice. Wypoczynek dla dzieci

 

W roku 2017 zarząd KGHM Polska Miedź S.A. podpisał porozumienie z władzami gminy Polkowice przewidujące współpracę w zakresie organizacji zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej dla mieszkańców.

Gmina Głogów. Badania osób z podwyższonym poziomem arsenu

Gmina Głogów. Badania osób z podwyższonym poziomem arsenu

 

W marcu 2018 roku pomiędzy zarządem KGHM, Miedziowym Centrum Zdrowia oraz gminą Głogów zostało podpisane trójstronne porozumienie na prowadzenie badań specjalistycznych u osób, u których stwierdzono podwyższony poziom zawartości arsenu z terenu Gminy Miejskiej Głogów.

„Białe soboty” w Gminie Polkowice

„Białe soboty” w Gminie Polkowice

 

W latach 2018-2019 na terenie gminy Polkowice zostały zorganizowane akcje pod nazwą „Białe Soboty”, których celem było zorganizowanie i przeprowadzenie badań laboratoryjnych i diagnostycznych wśród mieszkańców.