Sprzęt i Badania

Holding KGHM Polska Miedź S.A. w swej działalności ilokrotnie przeznaczał poważne nakłady inwestycyjne na zakup sprzętu medycznego oraz dofinansowanie badań pracowników, ich rodzin czy ogólnie mieszkańców regionu.

Nie tylko zakupy sprzętu medycznego…

Darowizny o najwyższej wartości na rzecz Gminy Miejskiej Głogów oraz Starostwa Powiatowego w latach 2010–2017:

2010 rok
Głogów

Rozbudowa budynku szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie o pawilon szpitalny zawierający Szpitalny Oddział Ratunkowy, Blok Operacyjny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz budowę heliportu.

2012 rok
Głogów i powiat głogowski

– Dom Pomocy Społecznej w Głogowie. Dofinansowanie prac związanych z przebudową i zagospodarowaniem terenu przy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelektualnie w Głogowie pod modernizację placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo w ramach I etapu projektu pn. „Bajkowy Zakątek”. – Dofinansowanie budowy obiektu lekkoatletycznego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Głogowie, w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”.

– Dofinansowanie wykonania badań profilaktycznych dla 500 mężczyzn w wieku 50+ w ramach projektu pn. „Profilaktyka, diagnostyka i leczenie raka gruczołu krokowego”.

2015 rok
Głogów i powiat głogowski

– Parafia rzymsko-katolicka Kolegiata p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Głogowie. Dofinansowanie prac związanych z naprawą ścian wewnętrznych obiektu wraz z instalacją elektryczną i teletechniczną, realizowanych w ramach kolejnego etapu odbudowy w Głogowie pod modernizację placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo w ramach I etapu projektu pn. „Bajkowy Zakątek”.

– Dofinansowanie budowy obiektu lekkoatletycznego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Głogowie, w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu”.

– Dofinansowanie wykonania badań profilaktycznych dla 500 mężczyzn w wieku 50+ w ramach projektu pn. „Profilaktyka , diagnostyka i leczenie raka gruczołu krokowego”.

– Dofinansowanie przeprowadzenia kompleksowych badań dla 615 mężczyzn w wieku 50+ w ramach programu profilaktycznego pn. „Profilaktyka, diagnostyka i leczenie raka gruczołu krokowego”.

– Dofinansowanie zakupu samochodu – busa 9-osobowego dostosowanego do osób niepełnosprawnych na potrzeby Domów Dziecka w powiecie głogowskim.

– Dofinansowanie przebudowy boiska sportowego przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie.

– Dofinansowanie wykonania instalacji odciągowej ze stanowisk spawalniczych w budynku Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie, w celu spełnienia wszelkich norm w pracowniach spawania i łączenia metali.

– Dofinansowanie zakupu urządzenia do reprodukcji wielkoformatowej z zapasem toneru na potrzeby Starostwa Powiatowego w Głogowie, a w szczególności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

– Dofinansowanie zakupu artroskopu dla potrzeb Bloku Operacyjnego Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Głogowie.

Rok 2017
Głogów i gmina miejska Głogów

– Głogowski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Głogowie. Dofinansowanie zakupu cyfrowego aparatu RTG z ramieniem C wraz z operacyjnym stołem przeziernym na doposażenie Bloku Operacyjnego Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Głogowie, który będzie wykorzystywany do realizacji specjalistycznych zabiegów ortopedycznych

– Dofinansowanie zakupu autobusu do przewozu niepełnosprawnych uczniów Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie.

– Dofinansowanie utworzenia poradni endokrynologicznej na terenie Gminy Miejskiej Głogów, w ramach projektu.: „Profilaktyka Chorób Tarczycy”.

– Dofinansowanie przeprowadzenia kompleksowych badań dla mężczyzn z Powiatu Głogowskiego w ramach programu profilaktycznego pn. „Profilaktyka, diagnostyka i leczenie raka gruczołu krokowego”.

Rok 2018
Gmina miejska Głogów

– Dofinansowanie poradni endokrynologicznej na terenie Gminy Miejskiej Głogów, w celu profilaktyki i leczenia chorób tarczycy