Skład Rady Medycznej KGHM Polska Miedź S.A.

Doktor nauk medycznych Leszek Gruszczyński

Miedziowe Centrum Zdrowia. Specjalista medycyny pracy odpowiedzialny za badania medyczne pracowników KGHM Polska Miedź S.A. i mieszkańców Zagłębia Miedziowego.

Doktor habilitowana nauk medycznych, profesor Instytutu Medycyny Pracy Beata Janasik

Instytut Medycyny Pracy im. Jerzego Nofera, Zakład Monitoringu Biologicznego i Środowiska, Kierownik Pracowni Analiz Metali

Doktor habilitowana inżynier Lucyna Kozłowska

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedra Dietetyki, Pracownia Badania Metabolizmu Człowieka

Prof. dr hab. n. med. Rafał Krenke

Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński

specjalista w dziedzinie patomorfologii oraz genetyki klinicznej. Kierownik Katedry Onkologii i Zakładu Genetyki i Patomorfologii na Wydziale Lekarsko-Biotechnologicznym i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Profesor doktor habilitowana nauk medycznych Anna Skoczyńska

Katedra i Klinik Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,

Doktor nauk medycznych Marek Ścieszka

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Medycznych Miedziowego Centrum Zdrowia

Profesor doktor habilitowany nauk medycznych Wojciech Wąsowicz

Kierownik Zakładu Monitoringu Biologicznego i Środowiska Instytut Medycyny Pracy im. Jerzego Nofera w Łodzi

Artur Mazur

Prezes Zarządu Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji w Kamiennej Górze