Program BAT-As

Program BAT-As to unikalny projekt inwestycyjno-badawczy, który ma na celu doprowadzić do obniżenia poziomu arsenu emitowanego do powietrza przez instalacje przemysłowe KGHM. Nazwa pochodzi od angielskiego terminu „best available technics” czyli najlepsze dostępne techniki oraz skrótu „As” będącego oznaczeniem pierwiastka czyli arsenu.

Aby ograniczyć negatywny wpływ urządzeń i instalacji na środowisko

Dotychczasowe i planowane działania

Dotychczasowe i planowane działania

 

Konkluzje „BAT” to opracowywane i publikowane przez Komisje Europejską zalecenia dla przemysłu w krajach Unii Europejskiej, które mają prowadzić do ograniczenia negatywnego wpływu urządzeń oraz instalacji przemysłowych na środowisko naturalne.

W ramach programu BAT-AS spółka KGHM od 2013 roku realizuje zakrojony na ogromną skalę program modernizacji własnej sieci urządzeń. W 2017 roku w Hucie Miedzi Głogów uroczyście otwarto nową linię produkcyjną. Dzięki instalacji, której głównym elementem jest piec zawiesinowy, zdołano znacząco obniżyć poziom emisji niebezpiecznych substancji, w tym arsenu. Piec zawiesinowy zastąpił dotychczasowe piece szybowe. Oczywiście na tym nie koniec i planowane są kolejne inwestycje. Na najbliższe lata przewidziana jest realizacja dziesięciu zadań inwestycyjnych w Głogowie i kolejnych sześć w Legnicy. Koszt realizacji tych planów to koszt około 340-350 mln złotych w terminie do końca czerwca 2020 roku.