Cele Rady Medycznej

Rada Medyczna KGHM Polska Miedź S.A. została powołana w 2019 roku. W jej skład wchodzą lekarze, naukowcy i przedstawiciele kadry zarządzającej KGHM. Wspiera i inicjuje wszelkie działania KGHM oraz Fundacji KGHM w zakresie szeroko zakrojonych działań lokalnych na rzecz zdrowia pracowników, mieszkańców Zagłębia Miedziowego oraz województwa dolnośląskiego.

Wsparcie Rady Medycznej dla działań związanych z profilaktyką zdrowotną

""

 

Rada inicjuje kampanie, badania i wszelkie działania zmierzające do poprawy stanu zdrowia pracowników KGHM i mieszkańców regionu w tym programy prozdrowotne.

Rada i jej członkowie na bieżąco wspierają wszelkie bieżące działania KGHM związane z szeroko rozumianą profilaktyką zdrowotną. Jednocześnie pomaga w wypracowaniu rocznych i wieloletnich porozumień z gminami i powiatami Zagłębia Miedziowego.

Rada działa na rzecz zwiększenia wiedzy pracowników i mieszkańców regionu na rzecz poszerzenia wiedzy o zdrowiu, przyczynach chorób i możliwości ich zapobiegania,

 

REGULAMIN KONSULTACYJNEJ RADY MEDYCZNEJ_KGHM