Lekarze Miedziowego Centrum Zdrowia

Miedziowe Centrum Zdrowia to ogromna baza doskonałych lekarzy różnej specjalności. Nad jakością usług i sprawnym funkcjonowaniem placówek czuwa Zarząd Miedziowego Centrum Zdrowia, składający się ze specjalistów w dziedzinach medycznych, zarządzania podmiotami zdrowia i finansowych.

Zarząd Miedziowego Centrum Zdrowia

Prezes Zarządu

Dyrektor Naczelny

Piotr Milczanowski

Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania podmiotami zdrowia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Doświadczenie w zakresie organizacji i zarządzania zdobywał jako Wicedyrektor niepublicznego ZOZ we Wrocławiu, Sekretarz Gminy Wołów oraz jako Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu - sprawując nadzór nad 25 powiatowymi zespołami ds. orzekania o niepełnosprawności.

Wiceprezes Zarządu

Dyrektor ds. Medycznych

Marek Ścieszka

Jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, specjalistą chorób wewnętrznych i gastroenterologiem, posiada tytuł doktora nauk medycznych. Jest wieloletnim pracownikiem Szpitala „MIEDZIOWEGO CENTRUM ZDROWIA” S.A., w tym pełniącym funkcję Ordynatora Oddziału Gastroenterologicznego w Szpitalu. Od 10 marca 2006 r. nieprzerwanie sprawuje funkcję Wiceprezesa Zarządu „MCZ” S.A.

Wiceprezes Zarządu

Dyrektor ds. Finansowych

Paweł Rostkowski

Jest absolwentem Master of Business Admistration Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończył również studia podyplomowe w Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego pn. „Audyt strategiczny w instytucjach publicznych i prywatnych” oraz w Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego pn. „Zarządzanie sprzedażą”. Od 1998 r. związany zawodowo z bankowością, w tym przez okres 6 lat na stanowisku menadżerskim związanym bezpośrednio z finansowaniem podmiotów rynku ochrony zdrowia.