Wspólnie dla mieszkańców Zagłębia Miedziowego

Powróć do listy artykułów

KGHM inauguruje II edycję Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Depresji dla mieszkańców Zagłębia Miedziowego oraz województwa lubuskiego – miedziowa spółka wspólnie z lokalnymi samorządami planuje też kolejne projekty prozdrowotne i edukacyjne.

O potrzebach zdrowotnych i bezpieczeństwie mieszkańców regionu rozmawiali uczestnicy cyklicznego spotkania KGHM i przedstawiciele lokalnych samorządów. W siedzibie spółki w Lubinie podsumowane zostały dotychczasowe działania, ale też zapowiedziano kolejne programy. Tylko w ubiegłym roku z dofinansowanych przez KGHM programów rekomendowanych w szkołach oraz projektów w obszarze zdrowia psychicznego skorzystało ponad 25 tys. beneficjentów.

Kontynuowany będzie m.in. Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Depresji dla mieszkańców Zagłębia Miedziowego. Zainteresowani będą mogli skorzystać z bezpłatnych wykładów tematycznych czy konsultacji ze specjalistami. Projekt prowadzony jest przez miedziową spółkę z samorządami oraz pięcioma organizacjami pozarządowymi. Koordynatorem jest stowarzyszenie Centrum Formacji Rodziny w Lubinie. Druga edycja programu będzie nastawiona na pomoc w stanach depresji czy zaburzeń lekowych. Ze wsparcia skorzystać będą mogli również uchodźcy z Ukrainy.

Program rozpocznie cały szereg działań wspieranych przez KGHM w ramach Miesiąca Zdrowia Psychicznego. W październiku zaplanowane zostały m.in. wykłady dotyczące cyberprzemocy czy diety antystresowej. Dostępnych będzie ponad 100 bezpłatnych konsultacji z psychologami m.in. w Legnicy czy Głogowie.

KGHM proponuje też lokalnym samorządom projekt „Rodzina, Rozwój, Demografia” dotyczący budowania więzi, tożsamości, edukacji czy rekreacji. Miedziowy gigant zaprasza też do Akademii NGO KGHM, czyli cyklu szkoleń o zasadach działania wolontariatu czy budowania partnerstw lokalnych.

W ramach działań edukacyjnych lokalne samorządy mogą skorzystać z przekazywanych przez KGHM do bibliotek czy szkół bezpłatnych e-prenumerat gazet. Dotychczas z takiej formy wsparcia skorzystało blisko 30 instytucji samorządowych.

KGHM zachęca też samorządy do udziału w edukacyjnych programach profilaktycznych: Archipelag Skarbów, Program Wzmacniania Rodziny, Szkoła Rodziców i Wychowawców. Dla zainteresowanych fundacji czy urzędów istnieje możliwość przekazania bezpłatnych publikacji: Dzieci w wirtualnej sieci, Poradnik rodzinnej aktywności czy też Poradnik dla Seniora.