WHO ostrzega przed wysokim poziomem spożycia soli i niekontrolowanym wysokim ciśnieniem krwi

Powróć do listy artykułów

Jak wynika z danych, większość ludzi w Europie spożywa zbyt dużo soli, co prowadzi do chorób sercowo-naczyniowych. Więcej niż jedna na trzy osoby dorosłe w wieku 30-79 lat cierpi na nadciśnienie. Według raportu WHO, w Europie choroby układu krążenia zabijają codziennie 10 000 osób, przy czym mężczyźni umierają częściej niż kobiety

Przedwczesne umieranie z powodu chorób układu krążenia: alarmujące statystyki

Choroby układu krążenia są główną przyczyną niepełnosprawności i przedwczesnych zgonów w regionie europejskim, powodując ponad 42,5% wszystkich zgonów rocznie. Oznacza to 10 000 zgonów każdego dnia.

Według raportu WHO w Europie, mężczyźni są prawie 2,5 razy bardziej narażeni na śmierć z powodu chorób układu krążenia niż kobiety. Istnieje również podział geograficzny – prawdopodobieństwo śmierci w młodym wieku (30–69 lat) z powodu chorób układu krążenia jest prawie pięciokrotnie wyższe w Europie Wschodniej i Azji Środkowej niż w Europie Zachodniej.

"Chorobom układu krążenia i nadciśnieniu tętniczym można w dużej mierze zapobiegać i je kontrolować" – powiedział dr Hans Henri P. Kluge, dyrektor regionalny WHO na Europę. "Cztery miliony, oszałamiająca liczba, to liczba zgonów spowodowanych chorobami układu krążenia każdego roku – głównie u mężczyzn, szczególnie we wschodniej części naszego regionu WHO. Takie są fakty, ale to jest coś, co możemy zmienić. Wdrożenie ukierunkowanych polityk mających na celu zmniejszenie spożycia soli o 25% może uratować około 900 000 istnień ludzkich z powodu chorób układu krążenia do 2030 r.

Wysokie spożycie soli: poważne zagrożenie dla zdrowia

Prawie wszystkie kraje w regionie europejskim (51 z 53) mają średnie dzienne spożycie soli powyżej zalecanego przez WHO maksymalnego poziomu 5 g (około jednej łyżeczki) dziennie.

Nadmierne spożycie soli jest główną przyczyną nadciśnienia, a następnie zgonów z powodu zawałów serca, udarów mózgu i innych chorób układu krążenia. Jedzenie uliczne i przetworzona żywność są często głównymi winowajcami.

Regulacja ilości soli w przetworzonej żywności może mieć pozytywny wpływ na zdrowie ludzi.

Wysokie ciśnienie krwi: cichy zabójca

Wysokie ciśnienie krwi jest głównym czynnikiem ryzyka śmierci i niepełnosprawności w regionie europejskim, powodując prawie jedną czwartą zgonów i 13% niepełnosprawności. Zwykle wysokiemu ciśnieniu nie towarzyszą żadne objawy. Jeśli jednak pozostaje niekontrolowane, może mieć potencjalnie katastrofalne konsekwencje, takie jak zawały serca i udary mózgu.

Zintegrowane podejście: zmniejszenie spożycia soli i kontrolowanie nadciśnienia tętniczego

Nowy raport WHO promuje zintegrowane podejście w celu zmniejszenia spożycia soli i lepszej kontroli poziomu nadciśnienia. Podjęte decyzje i wdrożone programy mogą uratować tysiące istnień ludzkich każdego dnia w całym regionie europejskim:

  • Wprowadzenie obowiązkowej polityki w celu zmniejszenia spożycia soli. Potrzebne są środki na poziomie populacji, aby zmniejszyć spożycie soli do zalecanego przez WHO maksimum. Obejmuje to ustanowienie obowiązkowych limitów ilości soli w powszechnie spożywanej żywności, w tym w żywności przetworzonej, oraz żywności podawanej w punktach gastronomicznych i stołówkach; obowiązkowe etykiety z przodu opakowania, aby pomóc konsumentom w dokonywaniu świadomych i zdrowszych wyborów; oraz kampanie uświadamiające społeczeństwo mające na celu wspieranie zmiany zachowań w celu zmniejszenia spożycia soli w populacji.
  • Sprzeciw branży. Ograniczenie spożycia soli na poziomie populacji uwypukla przeciwstawne fundamentalne interesy zdrowia publicznego i przemysłu spożywczego. Z punktu widzenia przemysłu spożywczego żywność o wysokiej zawartości soli przynosi największe zyski. Ale faktem jest, że te produkty spożywcze zagrażają zdrowiu klientów. Redukcja soli na poziomie populacji poprzez obowiązkową zmianę składu daje szybkie rezultaty, jest wykonalna, oszczędza koszty i ostatecznie ratuje życie.
  • Skuteczne leczyć nadciśnienie. Nadciśnienie tętnicze powinno być diagnozowane i leczone za pomocą standardowych protokołów leczenia w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej. Poprawa dostępu do podstawowych leków i urządzeń medycznych dla osób, u których zdiagnozowano nadciśnienie tętnicze, ma kluczowe znaczenie.
  • Ulepszenie wytycznych Dowody wskazują, że uproszczone, przyjazne dla użytkownika wytyczne, które są adekwatne do lokalnych sytuacji klinicznych, mają większe szanse na wprowadzenie w życie.
  • Poszerzanie wiedzy pacjentów. Dowody wskazują, że poszerzenie wiedzy pacjentów na temat nadciśnienia tętniczego, jego powikłań i skuteczności leczenia poprawia przestrzeganie zaleceń lekarskich dotyczących leczenia nadciśnienia tętniczego.
  • Przyjęcie podejścia skoncentrowanego na pacjencie. Ustalenie priorytetów tego, co jest ważne dla pacjenta, może również poprawić przestrzeganie zaleceń lekarskich.
  • Wdrożenie polityki uwzględniającej aspekt płci. Może to pomóc w rozwiązaniu problemu nierówności w wykrywaniu i kontrolowaniu nadciśnienia.