Ważna informacja dla chorych na AMD

Powróć do listy artykułów

Wiem, że w innych regionach są kolejki na uzyskanie świadczeń, dostanie zastrzyków w chorobie AMD (zwyrodnieniowe plamki związane z wiekiem). U nas nie limitujemy pacjentów. Wszystkich, którzy czekają w kolejkach zapraszam do nas – mówi ordynator okulistyki w szpitalu MCZ S.A. w Lubinie Jacek Galas.

 

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, występuje w dwóch postaciach: suchej oraz wysiękowej. W postaci suchej AMD pogorszenie ostrości widzenia następuje stopniowo, sukcesywnie doprowadzając do utraty widzenia centralnego. W postaci wysiękowej AMD znaczące pogorszenie widzenia może nastąpić gwałtownie, nawet w ciągu kilku dni.

 

Oddział Okulistyczny w Miedziowym Centrum Zdrowia prowadzi działalność diagnostyczną i leczniczą według najwyższych standardów obowiązujących we współczesnej okulistyce. Specjalizuje się zwłaszcza w leczeniu: zaćmy, starczego zwyrodnienia plamki, laseroterapii, jaskry, zeza.

 

Miedziowe Centrum Zdrowia to ogromna baza doskonałych lekarzy różnej specjalności. Nad jakością usług i sprawnym funkcjonowaniem placówek czuwa Zarząd Miedziowego Centrum Zdrowia, składający się ze specjalistów w dziedzinach medycznych, zarządzania podmiotami zdrowia i finansowych.

  - Od samego początku odkrycia złóż miedzi, czyli od 1957r, przy zakładach KGHM była mała przychodnia. Następnie powstał szpital  - początkowo liczył trzy oddziały, w tej chwili jest ich dziesięć , łącznie to około 200 łóżek. Naszym zadaniem jest od początku opieka nad górnikami, badania okresowe, ale też opieka nad ich rodzinami – mówi dyrektor Ścieszka - Od kiedy funkcjonuje NFZ, w ramach kontraktu opiekujemy się także mieszkańcami Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego.