Światowy Dzień Zapobiegania Utonięciom 2023

Powróć do listy artykułów

W ciągu ostatnich dziesięciu lat z powodu utonięcia zginęło ponad 2,5 miliona osób. 90% wszystkich utonięć ma miejsce w krajach o niskim i średnim dochodzie. Na całym świecie najwyższe wskaźniki utonięć występują wśród dzieci w wieku 1-4 lat, oraz dzieci w wieku 5-9 lat.

W 2023 r. 76. Światowe Zgromadzenie Zdrowia przyjęło pierwszą w historii rezolucję w sprawie zapobiegania utonięciom. W rezolucji przyjęto zaproszenie Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych skierowane do WHO o koordynację działań w ramach systemu ONZ w zakresie zapobiegania utonięciom i ułatwienie obchodów Światowego Dnia Zapobiegania Utonięciom każdego 25 lipca.

ONZ uznało utonięcie za jedną z 10 głównych przyczyn śmierci na świecie (WHO wskazało je na 3 miejscu). Szacuje się, że rocznie na całym świecie w wyniku utonięcia umiera ok. 236 tys. osób. W Polsce, tylko w czerwcu utonęło 49 osób. W tym miesiącu tylko w sześciu dniach nie odnotowano ani jednego utonięcia, a 8 czerwca utonęło aż 6 osób. Natomiast według danych Komendy Głównej Policji w 2023 roku od 1 kwietnia do 20 lipca utonęło 159 osób.

Aby uczcić tegoroczny Światowy Dzień Zapobiegania Utonięciom, WHO nadal koncentruje się na podnoszeniu świadomości na temat utonięć jako problemu zdrowia publicznego, przypominając ludziom, że każdy może utonąć, ale nikt nie powinien. Wiele państw, w tym Polska przygotowuje również kampanie społeczne i informacyjne na temat prewencji utonięć.

Podnosimy również świadomość na temat sześciu opartych na dowodach, tanich interwencji zapobiegających utonięciom, które kraje i organizacje mogą wykorzystać, aby drastycznie zmniejszyć ryzyko utonięcia. Należą do nich:

  • szkolenie osób postronnych w zakresie bezpiecznego ratownictwa i resuscytacji,
  • ustanawianie i egzekwowanie przepisów dotyczących bezpiecznej żeglugi, transportu morskiego i promowego,
  • poprawa zarządzania ryzykiem powodziowym na poziomie lokalnym i krajowym,
  • instalacja barier ograniczające dostęp do wody,
  • zapewnienie bezpiecznych miejsc z dala od wody dla dzieci w wieku przedszkolnym, z możliwością opieki nad dziećmi,
  • nauka dzieci w wieku wczesnoszkolnym podstawowych umiejętności pływania, bezpieczeństwa w wodzie i bezpiecznego ratownictwa.

Niestety, ludzkie, społeczne i ekonomiczne żniwo strat spowodowanych utonięciami jest niedopuszczalnie wysokie a przecież można mu całkowicie zapobiec.