Międzynarodowa Organizacja Psów Poszukiwawczo-Ratowniczych ogłosiła w 2008 roku Międzynarodowy Dzień Psa Ratowniczego. Obchodzony jest co roku w ostatnią niedzielę kwietnia. W tym roku święto przypadło na 28 kwietnia.

Międzynarodowy Dzień Psa Ratowniczego to idealna okazja do podkreślenia niezwykle istotnej roli jaką pełnią czworonogi w poszukiwaniu zaginionych osób na rozległych terenach czy też w katastrofach budowlanych. Psy są często wykorzystywane w operacjach poszukiwawczo-ratowniczych, ponieważ ich zmysł węchu jest 10 000 razy lepszy niż u ludzi. Organizacje ratownicze potwierdzają, że jeden pies jest w stanie przeszukać 1000 metrów kwadratowych gruzu w ciągu zaledwie 20 minut. Oznacza to, że jeden czworonóg zastępuje około 30 osób przy operacjach tego typu.

Według danych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w jednostkach służy obecnie 27 psów, spośród których ważną specjalność gruzowiskową (która upoważnia do udziału w akcjach ratowniczych) posiada obecnie 14 psów. Ponadto, w Ochotniczych Strażach Pożarnych 24 psy ratownicze posiadają ważną specjalność gruzowiskową, a 108 psów ratowniczych posiada ważną specjalność terenową.

Tzw. specjalność gruzowiskowa to kategoria, która obejmuje psy przeznaczone do poszukiwań ludzi zasypanych pod gruzami oraz pod osuwiskami ziemnymi i kamiennymi, natomiast specjalność terenowa obejmuje psy przeznaczone do poszukiwań ludzi zaginionych na terenach trudno dostępnych i leśnych. W sumie w całym 2023 roku psy ratownicze brały udział w 90 interwencjach.

Warto przypomnieć, że dzięki specjalnym zapisom w prawie każdy pies po ukończeniu służby jest objęty opieką, aby móc szczęśliwie korzystać z uroków emerytury. Życzymy czworonożnym ratownikom na służbie i ich opiekunom dużo zdrowia i tylu powrotów z akcji co wyjazdów!