Papierosy zagrożeniem dla młodzieży

Powróć do listy artykułów

Już w najbliższy piątek, 31 maja będziemy obchodzić Światowy Dzień bez Papierosa. W tym roku po raz kolejny WHO i liderzy zdrowia publicznego z całego świata spotkają się, aby podnieść świadomość na temat szkodliwego wpływu przemysłu tytoniowego na młodzież.

Ochrona dzieci przed ingerencją przemysłu tytoniowego

Tegoroczny Światowy Dzień bez Papierosa koncentruje się na zaprzestaniu kierowania szkodliwych wyrobów tytoniowych do młodzieży. Akcja ma stanowić swego rodzaju platformę dla młodych ludzi, decydentów i zwolenników kontroli tytoniu na całym świecie, aby przedyskutować i nakłonić rządy do przyjęcia polityki, która chroni młodych ludzi przed manipulacyjnymi praktykami przemysłu tytoniowego. Chociaż palenie papierosów zmniejszyło się na przestrzeni lat dzięki fenomenalnym wysiłkom społeczności zajmującej się kontrolą tytoniu, należy zrobić jeszcze więcej, aby chronić te najbardziej wrażliwe grupy.

Według danych z 2022 r. na całym świecie co najmniej 37 milionów młodych ludzi w wieku 13–15 lat używa jakiejś formy tytoniu. W regionie europejskim WHO 11,5 proc. chłopców i 10,1 proc. dziewcząt w wieku 13–15 lat pali tytoń (4 mln).

Dlaczego przemysł tytoniowy celuje w młodzież

Aby nadal zarabiać miliardy dolarów, przemysł tytoniowy musi zastąpić miliony klientów, którzy umierają i tych, którzy rzucają palenie każdego roku. Aby osiągnąć ten cel, firma pracuje nad stworzeniem środowiska, które promuje wykorzystanie jej produktów przez następne pokolenie, w tym luźne przepisy mające na celu zapewnienie, że jej produkty są dostępne i przystępne cenowo. Branża opracowuje również produkty i taktyki reklamowe, które przemawiają do dzieci i młodzieży, docierając do nich za pośrednictwem mediów społecznościowych i platform streamingowych.

Produkty takie jak elektroniczne papierosy zyskują popularność wśród młodzieży. Szacuje się, że w 2022 r. 12,5% nastolatków w regionie europejskim używało e-papierosów w porównaniu z 2% dorosłych. W niektórych krajach regionu wskaźniki używania e-papierosów wśród dzieci w wieku szkolnym są 2-3 razy wyższe niż wskaźniki palenia papierosów.

Przemysł celowo sprzedaje śmiertelne uzależnienie młodym ludziom. Stąd Światowy Dzień bez Papierosa ma na celu wezwanie rządów i społeczności zajmujących się kontrolą tytoniu do ochrony obecnych i przyszłych pokoleń oraz do pociągnięcia przemysłu tytoniowego do odpowiedzialności za szkody, które wyrządza.