Our planet, our health - Nasza planeta, nasze zdrowie. 7 kwietnia - Światowy Dzień Zdrowia

Powróć do listy artykułów

Każdego 7 kwietnia, od 1950 roku obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. Ten specjalny dzień został ustanowiony przez Pierwsze Zgromadzenie Ogólne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 1948 roku. Jego celem jest zwrócenie uwagi na najbardziej zaniedbane i krytyczne problemy zdrowotne społeczeństw na świecie.

W tym roku, hasłem przewodnim jest „Our planet, our health” – czyli „Nasza planeta, nasze zdrowie”. Dlaczego? Ponieważ WHO chce skupić uwagę świata na działaniach, które mają utrzymać naszą planetę, a co za tym idzie – również nasze organizmy w zdrowiu i dobrobycie. Jak szacuje WHO, ponad 13 milionów zgonów każdego roku na całym świecie wynika z możliwych do uniknięcia przyczyn środowiskowych. Mowa w szczególności o kryzysie klimatycznym, który jest największym zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzkości.

Jak wynika z badań, ponad 90% osób oddycha niezdrowym powietrzem wynikającym ze spalania paliw kopalnych. W ogrzewającym się świecie komary rozprzestrzeniają choroby dalej i szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Ekstremalne zjawiska pogodowe, degradacja gleby i niedobór wody powodują przesiedlenia ludzi i wpływają na ich zdrowie. Zanieczyszczenia i tworzywa sztuczne, tzw. plastiki znajdują się na dnach naszych najgłębszych oceanów, szczytach najwyższych gór oraz przedostają się do naszego łańcucha pokarmowego. Systemy produkujące wysoko przetworzoną, niezdrową żywność i napoje napędzają falę otyłości, zwiększając liczbę nowotworów i chorób serca, generując jednocześnie jedną trzecią globalnej emisji gazów cieplarnianych.

Dodatkowo, w naszym życiu pojawiła się pandemia COVID-19, która pokazała nie tylko słabość ludzkiego organizmu wobec zagrożenia wirusem, ale również uwypukliła nierówności w naszym świecie. Pandemia ujawniła słabości we wszystkich obszarach społeczeństwa i podkreśliła pilną potrzebę stworzenia zrównoważonych społeczeństw dobrobytu, zaangażowanych w osiągnięcie sprawiedliwego dostępu do ochrony zdrowia dla nas i przyszłych pokoleń bez naruszania ograniczeń ekologicznych.

Niestety, jak podkreśla WHO, obecny typ gospodarki prowadzi do niesprawiedliwego podziału dochodów, bogactwa i władzy. Wiele osób wciąż żyje w ubóstwie. Gospodarka dobrobytu ma na celu dobrostan człowieka, sprawiedliwość i zrównoważony rozwój ekologiczny. Cele tej idei mają przekładać się na długoterminowe inwestycje, budżety dobrobytu, ochronę socjalną oraz strategie prawne i fiskalne. WHO zwraca uwagę, na to, że zaprzestanie dewastacji planety i zdrowia ludzkiego wymaga działań legislacyjnych, reform korporacyjnych oraz zaangażowania osób fizycznych, które należy wspierać i zachęcać do dokonywania zdrowych wyborów.

 

 

 

Źródło: WHO Światowa Organizacja Zdrowia