Odra atakuje. WHO podaje, że na całym świecie odnotowano wzrost przypadków choroby o 79%

Powróć do listy artykułów

Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega przed szybkim rozprzestrzenianiem się odry na całym świecie, odnotowując 79% wzrost w stosunku do 2022 r., z ponad 306 000 przypadków zgłoszonych w zeszłym roku.

Region Europejski WHO doświadcza alarmującego wzrostu liczby przypadków odry. W okresie od stycznia do października 2023 r. 40 z 53 państw członkowskich regionu zgłosiło ponad 30 000 przypadków odry. W porównaniu z 941 przypadkami zgłoszonymi w całym 2022 r. oznacza to ponad 30-krotny wzrost. Wzrost liczby przypadków przyspieszył w ostatnich miesiącach i oczekuje się, że tendencja ta utrzyma się, jeśli w całym regionie nie zostaną podjęte pilne środki w celu zapobieżenia dalszemu rozprzestrzenianiu się.

Szczepienia to jedyny sposób na ochronę dzieci przed tą potencjalnie niebezpieczną chorobą. Dlatego tak ważne i pilne są metody prewencji, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa. Istotne jest, aby wszystkie kraje były przygotowane do szybkiego wykrywania i szybkiego reagowania na wybuchy epidemii odry.

Eksperci ds. zdrowia twierdzą, że rozwój choroby może być dopiero początkiem. Podczas gdy odra została oficjalnie uznana za wyeliminowaną w USA ponad 20 lat temu, na nowo pojawiała się w z nowymi ogniskami choroby. Do tego spadające wskaźniki szczepień stanowią istotne zagrożenie dla odporności stadnej i zwiększają ryzyko wybuchu epidemii na świecie.

Tam, gdzie szczepienia zostaną pominięte, mogą pojawić się epidemie – dotykające zarówno młodych, jak i starszych

W 2023 r. odra dotknęła wszystkie grupy wiekowe, przy czym występują znaczne różnice w rozkładzie wiekowym przypadków między krajami. Ogółem 2 na 5 przypadków dotyczyło dzieci w wieku od 1 do 4 lat, a 1 na 5 przypadków dotyczyło dorosłych w wieku 20 lat i starszych.

Ten nawrót odry jest w dużej mierze przypisywany regresowi w zakresie wyszczepialności w krajach regionu w latach 2020-2022. Pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na wydajność systemu szczepień w tym okresie, powodując akumulację niezaszczepionych i niedostatecznie zaszczepionych dzieci.

W kilku krajach regionu europejskiego WHO rozpoczęto zintensyfikowane rutynowe działania w zakresie szczepień ochronnych i kampanie nadrabiania zaległości. Jednak wszystkie kraje, nawet te, w których wirus odry jeszcze się nie rozprzestrzenia, muszą dokładnie ocenić swoje luki w odporności i słabości programów oraz podjąć natychmiastowe działania w celu ich wyeliminowania.

Eliminacja zarówno odry, jak i różyczki pozostaje priorytetowym celem dla wszystkich krajów regionu. Kamieniami węgielnymi eliminacji tych chorób pozostają wysoka odporność populacyjna, wypełnienie luk w odporności w populacji oraz nadzór w celu monitorowania występowania chorób i podejmowania działań w zakresie zdrowia publicznego.

Aby odzyskać postęp w eliminacji odry, konieczne jest, aby kraje osiągnęły i utrzymały ponad 95% pokrycia 2 dawkami szczepionki zawierającej odrę. Osiągnięcie wysokiego poziomu wyszczepialności rutynowymi szczepieniami i zniwelowanie wszelkich luk w odporności musi zatem pozostać głównym priorytetem dla wszystkich krajów.