AED - nie wahaj się mnie użyć!

Powróć do listy artykułów

Bezpieczeństwo to jedna z podstawowych wartości KGHM, a życie i zdrowie pracowników to najwyższy priorytet. Każdy z nas wie, jak ważna jest pierwsza pomoc, kiedy często każda minuta, nawet każda sekunda jest na wagę złota. Nigdy nie wiadomo, w jakiej sytuacji, w jakich okolicznościach się znajdziemy, czy akurat nie będziemy musieli udzielić koleżance czy koledze pierwszej pomocy.

W Centrali KGHM na parterze w budynku D-4 oraz w budynku Centrum Usług Księgowych znajdują się aparaty AED.

AED to Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny. Urządzenie, które analizuje rytm pracy serca poszkodowanego i podejmuje decyzję o tym, czy jest konieczna defibrylacja. Jeśli tak, kieruje impuls elektryczny za pomocą elektrod i tym samym pomaga przywrócić prawidłowy rytm serca. To urządzenie automatyczne, które może być używane przez osoby nieposiadające wykształcenia medycznego. Mówiąc wprost – przez każdego z nas. Zatrzymanie krążenia jest jedną z głównych przyczyn zgonów we współczesnym świecie, a defibrylatory AED są gwarantem jak najszybszej, jak najlepszej jakości pomocy. W przypadku zatrzymania krążenia, liczy się czas. Dostępne defibrylatory są niesamowicie ważnym elementem w dążeniu do zmniejszenia śmiertelności osób w nagłym zatrzymaniu krążenia.

Pamiętajmy!

Mamy realny wpływ na bezpieczeństwo, zdrowie i życie innych osób. Nie wahajmy się, udzielać pomocy poszkodowanym. Szybko podjęta akcja kilkukrotnie zwiększa szansę na ich przeżycie.