Posiedzenie Rady Medycznej KGHM - specjaliści spotkali się ponownie

Powróć do listy artykułów

9 marca 2020 roku w warszawskiej siedzibie Spółki odbyło się kolejne posiedzenie Rady Medycznej KGHM Polska Miedź S.A. W jej składzie zasiadają lekarze, naukowcy i przedstawiciele kadry zarządzającej KGHM. Zadaniem Rady jest wspieranie i inicjowanie wszelkich działania miedziowej spółki oraz Fundacji KGHM w zakresie szeroko zakrojonych działań lokalnych na rzecz zdrowia pracowników, mieszkańców Zagłębia Miedziowego oraz województwa dolnośląskiego.

 

- Tę Radę powołano, by spokojnie omawiać interesujące nas tematy, by mówić o problemach, czy wyzwaniach  – powiedział Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. Marcin Chludziński.  – Chciałbym podkreślić, że bardzo cieszę się, że mamy dziś w naszym gronie tak wiele znakomitości polskiej nauki reprezentujących najlepsze polskie ośrodki akademickie i badawcze – dodał prezes Chludziński.

 

Posiedzenie Rady Medycznej było okazją do podsumowania I etapu programu badań medycznych dla pracowników KGHM Polska Miedź S.A. Program objął ponad 5000 osób. – Ten program to ewenement na skalę światową – powiedział dr Marek Ścieszka, dyrektor ds. medycznych Miedziowego Centrum Zdrowia.  - Głównym celem badań jest wykrycie wczesnych postaci raka płuc oraz choroby niedokrwiennej serca. Dzięki temu zwiększa się skuteczność leczenia, jak i szybkość powrotu do pełnej aktywności zawodowej.

 

Członkowie Rady podsumowali również wyniki badań. Podczas posiedzenia omówiono założenia oraz zakres badań dla kolejnego etapu tego programu.

Podczas posiedzenia mówiono o współpracy KGHM Polska Miedź S.A. z Dolnośląskim Centrum Rehabilitacji z Kamiennej Góry. Prezes Artur Mazur podkreślił, że DCR jest świetnie przygotowane do rehabilitacji pracowników miedziowego koncernu.

 

Ponadto mówiono o bieżących problemach. Głównym tematem było ryzyko zachorowań na infekcje powodowane przez wirus COVID-19. – Oczywiście jest w ostatnich dniach wokół tej sprawy bardzo dużo emocji – powiedział profesor Andrzej Horban, Krajowy Konsultant ds. Występowania Chorób Zakaźnych w Polsce – Z punktu widzenia medycznego, to jest coś na kształt grypy. Wciąż wiemy mało na temat rzeczywistej skali zagrożeń. Jednak już dziś możemy stwierdzić, że ryzyko zachorowania jest najwyższe dla osób starszych i schorowanych. W niewielkim stopniu dotyczy osób młodych czy dzieci. - Należy przestrzegać kilku podstawowych zasad higieny, by skutecznie obniżać ryzyko zachorowania - powiedział podczas posiedzenia dr Marek Ścieszka.

 

Skład Rady zasilają przedstawiciele kadry zarządzającej KGHM Polska Miedź S.A. W jej gronie znaleźli się również lekarze z Miedziowego Centrum Zdrowia z Lubina. Placówka ta od wielu lat prowadzi zakrojone na bardzo szeroką skalę badania w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

Członkowie Rady na bieżąco wspierają wszelkie działania KGHM związane z szeroko rozumianą profilaktyką zdrowotną. Jednocześnie powołane ciało pomaga w wypracowaniu rocznych, jak i wieloletnich porozumień z gminami oraz powiatami Zagłębia Miedziowego.

 
Rada Medyczna działa na rzecz zwiększenia wiedzy pracowników i mieszkańców regionu w zakresie  profilaktyki zdrowotnej. Do udziału w jej pracach zaproszono uznanych naukowców z najważniejszych ośrodków naukowych m.in. z Warszawy, Szczecina, Łodzi czy Wrocławia.

Film z relacją z posiedzenia Rady Medycznej można obejrzeć tutaj: