Jedna na osiem osób żyje z otyłością

Powróć do listy artykułów

Jak wynika z raportu WHO i badań opublikowanych w 2022 roku, ponad 1 miliard ludzi na świecie żyje obecnie z otyłością. Na całym świecie otyłość wśród dorosłych wzrosła ponad dwukrotnie od 1990 r. i czterokrotnie wśród dzieci i młodzieży (w wieku od 5 do 19 lat). Dane pokazują również, że w 2022 roku 43% dorosłych miało nadwagę.

"Powrót na drogę do osiągnięcia globalnych celów w zakresie ograniczenia otyłości będzie wymagał pracy rządów i społeczności, wspieranych przez opartą na dowodach politykę WHO i krajowych agencji zdrowia publicznego. Co ważne, wymaga to współpracy sektora prywatnego, który musi być odpowiedzialny za wpływ swoich produktów na zdrowie"– powiedział na konferencji dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor generalny WHO

Problem otyłości jest również łatwo dostrzegalny w Polsce. Według statystyk ze schorzeniem zmaga się 44 proc. mężczyzn i 30 proc. kobiet., a co piąty Polak ma nawet kilkanaście kilogramów za dużo. Najgorsze jednak jest to, że na otyłość cierpi również coraz więcej dzieci. Według badań, w Polsce co 4. chłopiec i co 3. dziewczynka ma nadwagę.

Otyłość jest złożoną chorobą przewlekłą. Przyczyny są dobrze znane, podobnie jak metody niezbędne do radzenia sobie z tych schorzeniem. Nie są one jednak wdrażane. Na Światowym Zgromadzeniu Zdrowia w 2022 r. państwa członkowskie przyjęły plan WHO na rzecz przyspieszenia walki z otyłością, który wspiera działania na szczeblu krajowym do 2030 r. Do tej pory 31 rządów przewodzi w ograniczaniu epidemii otyłości poprzez wdrażanie planu.

Podstawowe akcje przeciwdziałania otyłości to:

  1. działania wspierające zdrowe praktyki od pierwszego dnia życia, w tym promowanie, ochronę i wsparcie programu karmienia piersią;
  2. wdrażanie przepisów dotyczących szkodliwego marketingu żywności i napojów skierowanych do dzieci;
  3. wdrażanie polityki żywieniowej w szkołach, w tym inicjatyw mających na celu uregulowanie sprzedaży produktów o wysokiej zawartości tłuszczów, cukrów i soli w pobliżu szkół;
  4. polityka fiskalna i cenowa promująca zdrowe odżywianie;
  5. polityki oznaczania wartości odżywczej;
  6. publiczne kampanie edukacyjne i uświadamiające na temat zdrowego odżywiania i ćwiczeń;
  7. standardy aktywności fizycznej w szkołach;
  8. włączenie usług w zakresie profilaktyki i leczenia otyłości do podstawowej opieki zdrowotnej.

"Istnieją poważne wyzwania związane z wdrażaniem polityk mających na celu zapewnienie przystępnego cenowo dostępu do zdrowej diety dla wszystkich i tworzenie środowisk promujących aktywność fizyczną i ogólnie zdrowy styl życia dla wszystkich" – stwierdził dr Francesco Branca, dyrektor Departamentu Żywienia i Bezpieczeństwa Żywności WHO i jeden ze współautorów badania. "Kraje powinny również zapewnić, aby systemy opieki zdrowotnej włączyły profilaktykę i leczenie otyłości do podstawowego pakietu usług".