Dr Leszek Gruszczyński: Dużym problemem jest palenie węglem przez mieszkańców

Powróć do listy artykułów

Dr Leszek Gruszczyński z Miedziowego Centrum Zdrowia podnosi, że palenie węglem przez mieszkańców stanowi duży problem. Ma to istotny wpływ na poziom stężenia związków arsenu w powietrzu.

 

-  Przykładowo w Legnicy w okresie, kiedy mieszkańcy nie opalają węglem swoich domów czy mieszkań – mówi dr Gruszczyński – stężenie arsenu oscyluje wokół wskazania 6 ng/m3 czyli dawki dozwolonej przez europejskie normy. Te wskazania są takie jakie byśmy sobie życzyli i jakie zaleca Światowa Organizacja Zdrowia.

 

W trakcie sezonu grzewczego te wskaźniki niestety się podnoszą. – Tam gdzie jest smog tam jest i arsen – mówi dr Gruszczyński – pyły PM10, które w poważnych dawkach są emitowane przez piece węglowe zawierają również związki arsenu.

 

W tej sytuacji konieczna jest akcja uświadamiająca mieszkańcom konieczność instalowania nowoczesnych pieców grzewczych w gospodarstwach domowych. Znacznie obniży to palenie węglem,a tym samym wpłynie na zminimalizowanie zagrożenia.

 

Dr Marek Ścieszka jest dyrektorem Miedziowego Centrum Zdrowia do spraw Medycznych. Wiele uwagi pracowników Centrum pochłania kwestia potencjalnego zagrożenia zatruciem związkami arsenu. Jak przyznaje dyrektor Miedziowego Centrum Zdrowia ds. Medycznych od kilku najważniejsze są zagadnienia związane z arsenem.

 

W 2017 roku władze Głogowa postanowiły przebadać mieszkańców pod tym kątem. U ponad 2 tysięcy osób wykonano badania na jego zawartość. U około 400 badanych wyniki pokazały, że poziom arsenu był podwyższony. - Był to poziom arsenu całkowitego, to znaczy występującego w postaci wielu związków organicznych i nieorganicznych – mówi dr Ścieszka - Arsen organiczny występuje w produktach spożywczych takich jak owoce morza, ryż czy wino oraz jest rozpuszczony w wodzie.