Becikowe po grębocicku

Powróć do listy artykułów

W okresie od 01.01.2024 r. do 22.12.2024 r. "MCZ" S.A. realizuje, na rzecz mieszkańców Gminy Grębocice, Program Polityki Zdrowotnej – „BECIKOWE PO GRĘBOCICKU” na rok 2024.

Informacje o programie:

Program skierowany jest do dzieci z roczników 2022, 2023 oraz 2024 w zakresie szczepień p/ meningokokom:

  • Szczepienia przeciwko meningokokom mogą rozpocząć się po ukończeniu 2-go miesiąca życia, kolejną dawkę można podać po 2 miesiącach od dawki pierwszej, a 3 dawkę przypominającą po 6 miesiącach od ostatniej dawki.

Szacunkowa liczba dzieci spełniająca powyższe kryterium to – 150 uczestników programu.

Kryteria zakwalifikowania do programu:

  1. Zameldowanie dziecka na pobyt stały na terenie gminy Grębocice;
  2. Wyrażenie zgody na szczepienie dziecka przez rodzica/opiekuna na piśmie;
  3. Stan zdrowia dziecka pozwalający na wykonanie szczepienia;
  4. Przynajmniej jedno z rodziców/opiekunów dziecka – zameldowane na pobyt stały, na terenie gminy Grębocice (rejestr ewidencji ludności).
  5. W sytuacji wątpliwej wymagane jest potwierdzenie na piśmie, przez sołtysa danej miejscowości, faktycznego zamieszkania jednego z rodziców/opiekunów dziecka;
  6. W innych szczególnych i losowych przypadkach o kwalifikacji dziecka do programu  będzie decydował Wójt, na wniosek jednego z rodziców lub opiekuna dziecka.

Świadczenie w postaci wykonania szczepienia  otrzyma dziecko, które zostało zakwalifikowane do programu.

Program realizowany będzie przez „MCZ” S.A. W placówce zdrowotnej na terenie Gminy Grębocice – Przychodnia Lekarska “MCZ” S.A. przy ul. Zielonej 3A w Grębocicach.

Program Zdrowotny finansowany jest w całości ze środków budżetu Gminy Grębocice.