Sprawdź jak dbamy o bezpieczeństwo w OUOW Żelazny Most

Powróć do listy artykułów

Najnowocześniejsze technologie pomiarowe, rygorystyczne procedury i zaangażowanie wielu ekspertów to gwarancja bezpieczeństwa składowiska odpadów poflotacyjnych OUOW Żelazny Most. Eksploatowany przez KGHM Polska Miedź zbiornik to najbezpieczniejszy tego typu obiekt w Europie.

Żelazny Most to najlepiej monitorowany w Europie zbiornik odpadów pochodzących z rud miedzi, do którego trafiają odpady z zakładów wzbogacania rud zlokalizowanych przy trzech Zakładach Górniczych KGHM Polska Miedź S.A. Obiekt znajduje się na Dolnym Śląsku, na wschód od Polkowic przy miejscowości Rudna. Wraz z dobudowywaną obecnie do obiektu głównego tzw. Kwaterą Południową, zajmuje obszar ponad 2000 ha. Zbiornik otoczony jest ze wszystkich stron zaporami ziemnymi o łącznej długości przekraczającej 20 km i wysokości do 70 m.

Bezpieczeństwo zbiornika to priorytet w działaniu KGHM Polska Miedź. Na co dzień pracownicy OUOW Żelazny Most czuwają nad poprawnym funkcjonowaniem obiektu zgodnie z zasadami metody obserwacyjnej, polegającej na systematycznej weryfikacji i aktualizacji założeń i rozwiązań projektowych w oparciu o obserwacje, badania i pomiary prowadzone w czasie eksploatacji obiektu. Podstawą jej prawidłowego zastosowania są wiarygodne dane z bieżącego monitoringu, których dokładność zapewniają:

 • ponad 20 tysięcy punktów pomiarowych
 • najnowocześniejsza aparatura kontrolno-pomiarowa
 • najbardziej zaawansowane techniki badań laboratoryjnych
 • monitoring geotechniczny,
 • monitoring hydrogeologiczny,
 • monitoring sejsmiczny,
 • monitoring hydrologiczny,
 • monitoring chemiczny,
 • monitoring meteorologiczny,
 • monitoring środowiskowy
 • nowoczesne metody modelowania numerycznego
 • najnowsze metody badań in situ,
 • najnowsze metody poboru prób NNS
 • Relacyjno-obiektowa baza danych lub Zintegrowany system informacji o obiekcie.

 

Wyniki badań monitoringowych pozwalają jednoznacznie stwierdzić, że eksploatacja obiektu nie powoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko.

Od ponad 30 lat obiekt jest bezpośrednio nadzorowany przez szerokie grono ekspertów i naukowców biorących udział w regularnych spotkaniach, na których omawiane są wszystkie zagadnienia związane z projektowaniem, monitoringiem i rozbudową OUOW Żelazny Most. Stała współpraca z wybitnymi znawcami zagadnień, związanych z bezpieczeństwem tego typu obiektów hydrotechnicznych, to jeden z celów KGHM Polska Miedź, aby budować bezpieczeństwo w oparciu o wiedzę i wymianę doświadczenia.